Większość z Nas, wcześniej czy później, będzie musiała stawić czoła konieczności podjęcia czynności przed sądem i zmierzenia się ze wszystkimi procedurami, dokumentami, terminami i wieloma aspektami nie tak prostej i oczywistej regulacji postępowania przed sądem – wtedy niezbędna będzie pomoc prawna adwokata bądź radcy prawnego.

Pomoc prawna dla przedsiębiorcy.

Jeśli prowadzi się działalność gospodarczą, prawdopodobnie potrzeba takiej pomocy prawnej pojawi się szybciej niż później. W pewnym momencie bowiem pojawi się nieuczciwy kontrahent, który nie dokona zapłaty, nie dostarczy towaru lub usługi, którą zamówiliście, lub dostarczy nie to, co było przedmiotem umowy, czy będzie chciał uniknąć innych łączących wzajemnych zobowiązań. Nasza cierpliwość też ma swoje granice, i po kilku bezskutecznych próbach porozumienia, dochodzi się do wniosku, że jedyną możliwością obrony swojego interesu jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Konieczność podjęcia stosownych czynności przed sądem zajdzie również w sytuacji, gdy zdecydujemy się np. na założenie spółki prawa handlowego, fundacji czy stowarzyszenia, przekształcenie już istniejącej spółki, czy dokonanie stosownych wpisów dotyczących już istniejących podmiotów. Do sądu trzeba będzie się również udać w sytuacjach wymagających dokonania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych.

Jeśli nie prowadzi się działalności gospodarczej, wizyta w sądzie będzie zazwyczaj wynikała z konieczności uregulowania praw do spadku, praw do nieruchomości, sytuacji rodzinnej (rozwód, opieka nad dzieckiem, alimenty), czy dochodzenia odszkodowania na skutek poniesionej szkody (błąd lekarski, wypadek komunikacyjny).

Kiedy decyzja o potrzebie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego już zapadła, pojawiają się liczne pytania – w jaki sposób napisać pozew? czy złożyć pozew na formularzu? co załączyć do pozwu? do którego w ogóle sądu złożyć pozew? jak wypełnić formularz do KRS? co napisać w pierwszym piśmie procesowym? czy należy wnieść jakąś opłatę od pozwu? co zrobić jeśli nie stać mnie na koszty postępowania? I zapewne wiele jeszcze innych pytań.

Prawdopodobnie pierwszym krokiem będzie poszukiwanie tych informacji w Internecie, co daje możliwość wstępnego i ogólnego rozeznania w sytuacji. W tym zakresie jednak należy pamiętać, aby wiadomości pobierać ze stron wiarygodnych, tj. poszukać informacji na stronie ministerstwa sprawiedliwości www.ms.gov.pl (gdzie znajdują się informacje o stosownych procedurach, kosztach, jak również wzory aktualnych formularzy), czy stronach sądowych.

Może się zdarzyć sytuacja poczucia przytłoczenia natłokiem informacji, czy po prostu zagubienia w gąszczu przepisów. Konsekwencją tego będzie rozważenie możliwości skorzystania z pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika (np. radcy prawnego).

Pomoc prawna w takim przypadku może ograniczyć się do jednorazowej porady prawnej, pomocy w przygotowaniu pisma procesowego, jak również może objąć prowadzenie całej sprawy.

Co daje pomoc prawna ?

Po pierwsze prawnik wyjaśni jakie w ogóle prawa Nam przysługują i wskaże ścieżkę postępowania, odpowiedni tryb postępowania, opisze jak wygląda postępowanie sądowe, wraz ze wskazaniem ewentualnego ryzyka. Radca Prawny również przygotuje wszystkie pisma procesowe, wskaże jakie dokumenty są niezbędne, dokona stosownych obliczeń związanych ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu oraz związanej z tym opłaty. To na jego barkach będzie spoczywał obowiązek dochowania wszystkich procedur i terminów. To radca prawny będzie chodził na rozprawy, składał stosowne wnioski i pisma w toku procesu.

Wbrew pozorom, takich czynności w toku procesu, których dochowanie jest niezbędne, jest bardzo dużo. Co więcej, niedochowanie niektórych z nich, może spowodować niezwykle negatywne skutki procesowe. W miejscu tym należy chociażby podkreślić konieczność dochowania wszelkich terminów, których przekroczenie może pozbawić możliwości obrony swoich praw, czy konieczność dokonywania stosownych opłat, których niewniesienie może spowodować zwrot pozwu, co może mieć znaczenie chociażby dla biegu terminu przedawnienia.

Co jeśli nie stać mnie na prawnika?

W takiej sytuacji, można złożyć wniosek o ustanowienie radcy prawnego lub adwokata. Do wniosku o taką pomoc prawną  należy koniecznie załączyć uzupełnione oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wzór tego  oświadczenia można znaleźć na następującej  stronie internetowej: http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014_poz_340.pdf). Jeśli z oświadczenia tego będzie wynikało, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a jego udział w sprawie sąd uzna za potrzebny, wniosek zostanie uwzględniony.